Visie

DUSS wil staan voor visie, multidisciplinaire benadering en de menseliOnjke maat op een pragmatisch wijze. De openbare buitenruimte is schaars en wordt vanuit verschillende invalshoeken geclaimd. DUSS zoekt met u naar een optimaal functionerende en kwalitatieve openbare buitenruimte waarin verschillende thema's met elkaar in harmonie / balans zijn.

De problematiek stopt veelal niet bij de projectgrenzen. Een doordachte visie op het “grotere”geheel dient daarbij als een belangrijk kompas. Omdat onderwerpen in de openbare buitenruimte altijd een onderlinge relatie hebben zorgt een multidisciplinaire benadering voor meerwaarde. De verkeersoplossing maakt onderdeel uit van dit totaal plaatje en dient deze te ondersteunen / te versterken. Dit is alleen te bewerkstelligen wanneer de menselijke maat als uitgangspunt gehanteerd wordt. Tevens zorgt het in combinatie met een pragmatische invalshoek tot concrete en heldere producten en processen

Contactgegevens


Adres:
Wulp 9
Postocode: 5165 KC
Plaats: Waspik
Telefoon: 06-13080201
E-mail: a.vanderdussen@dussadvies.nl
Website: http://www.dussadvies.nl

Contact