Veldwerk

Om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen of om zicht te krijgen op het functioneren van het wegennet is veldwerk noodzakelijk. Dit kan zowel op incidentele of op een structurele basis het geval zijn.
De “kunst” van veldwerk is het op een efficiënte wijze vergaren van informatie. Omdat DUSS vakinhoudelijk kan meedenken over de te beantwoorden vraag, kan efficiënt verkeersonderzoek opgezet worden. Daarnaast is het mogelijk de resultaten te voorzien van een analyse.

De volgende onderwerpen zijn daarin te onderscheiden:
Mechanische verkeersonderzoeken
         mechanische verkeerstellingen
         radarmetingen
         inhaalobservatie
Visuele verkeersonderzoeken
         visuele verkeerstellingen
         kentekenonderzoeken
         parkeeronderzoeken
         meten betalingsbereidheid
         kruispunttellingen
Enquêteren
Analyseren van onderzoeksresultaten

 

Contactgegevens


Adres:
Wulp 9
Postocode: 5165 KC
Plaats: Waspik
Telefoon: 06-13080201
E-mail: a.vanderdussen@dussadvies.nl
Website: http://www.dussadvies.nl

Contact