Verkeer

Het onderwerp verkeer is een ruim begrip. Het verplaatsen van A naar B op een aangename veilige wijze, rekening houdend met andere rekevante functies in zijn omgeving. Deze brede benadering is dan ook exact de invalshoek van DUSS.

De volgende door DUSS te leveren producten kunnen u hierin voorzien:
Verkeersstructuurplan
Verkeerscirculatieplan
Verkeersveiligheidsplan
Verkeerskundig ontwerp
Verkeersonderzoek